Home

Avres biedt als werk-leerbedrijf van de regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden passend werk aan degenen die dusdanige arbeidsbeperkingen hebben,

dat ze niet zelfstandig in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.